Završno čišćenje prije useljenja poslovnih i stambenih objekata

Ovaj način čišćenja odnosi se na čišćenje poslije završenih građevinskih radova, kao i na generalno čišćenje.
Tom se prilikom uklanjaju sve one nečistoće nastale građevinskim zahvatima.

Ovakvu uslugu će Foka servis za čišćenje obaviti jednokratno ili u fazama
Ako useljavate, iseljavate ili Vam samo treba generalno čišćenje Foka servis tu je za Vas.
Napomena: Generalna čišćenja radimo samo za urede i stubišta dok generalke i čišćenje stanova radimo samo ako su prazni dakle bez namještaja prilikom useljavanja ili iseljavanja iz istog